KURSUTBUD - POWERPOINT

kursutbud_powerpoint Vi får ibland förfrågan om special-/fördjupningskurser i PowerPoint. På motfrågan vad man vill lära sig, händer det att svaret blir: ”att göra snygga presentationer”. Det har fått oss att förstå, att PowerPoint inte bara är programmets uppsättningar av funktioner – IT-kunnandet behöver kombineras med rätt tänk kring formgivning och säljande kommunikation.

Detta har Serval IT tagit fasta på i några kursmoment. Men man kan alltjämt ha nytta av att lära sig mer om organisationsscheman och andra grafiska modeller, bildhantering, dynamiska modeller med länkning, animationer och mycket mera.

PowerPointkurser
[PDF-filer, ca 200-500 kb]