KURSUTBUD - EXCEL

kursutbud_excel Denna enkla värld av ett otal rader och kolumner i ett enormt rutnät, är utan tvekan det program som ger mest diversifierade möjligheter till hur det kan tillämpas. Vi på Serval IT upphör aldrig att förvånas över hur många nya sorts modeller vi stöter på, när vi kommer ut och ser på verkligheten i alla olika organisationer. Som ju har haft upp emot 20 år på sig att skapa sig både vanor och ovanor inom Excel…

Programmet är också det klart vanligaste vi får kursförfrågningar kring. Och detta på mycket varierande kunskapsnivåer. Därför har Serval IT också den absolut mest omfattande strukturen av olika sorters kurser inom Excel. Det ligger till exempel närmast till hands att utveckla sin programmeringsförmåga i VBA, genom att tillämpa det i Excel – även om språket finns tillgängligt för samtliga Office-program.

I många sammanhang utgör Excel ett mellansteg, d.v.s. det finns ett före och ett efter. Data som struktureras i programmet, kommer ofta från en annan miljö först, och så att säga ”hälls” in i Excel. Så gott som alla system som är framtagna att stödja en specifik typ av verksamhet, har någonstans ibland funktionerna ett ”Exportera-till-Excel-kommando”. Därefter används Excel till att ta fram nyckeldata, och skyffla undan det oviktiga. I det avslutande steget förflyttas resultatet snyggt paketerad till nästa miljö: en kvartalsrapport i Word, en PowerPoint-presentation, eller en publik webbsajt.

Serval IT har tagit fram en mängd kursmoment baserat på insikten om Excels mångfacetterade möjligheter, och var det ofta används i en större process.

Excelkurser
[PDF-filer, ca 200-500 kb]

För dig som…
…aldrig har stött på programmet Excel, men är nyfiken på vad programmet ger för möjligheter. Här utgår vi också från att du kanske inte är så datorvan, och kan ha behov av lite allmänna tips & trix kring tangentbordet, skärmbilden och filerna som skapas:

Komma igång

För dig som…
…önskar en gedigen grundutbildning i Excel för att själv kunna utveckla och hantera modeller i det vardagliga arbetet. De fyra kursmomenten utgår från varsin infallsvinkel – ”hörn” – inom Excel, och kan med fördel kombineras till en tvådagarskurs:

Strukturera
Kalkylera
Administrera
Presentera

För dig som…
…har en gedigen grundkunskap i Excel, och vet vad du vill och behöver använda programmet till. Kursmomenten koncentrerar sig på mer specifika frågeställningar, som gör det lättare att avgöra vilket eller vilka moment du har direkt nytta av:

Excelmiljöns tips och trix
Mer om formler
Mer om format och tidshantering
Pivottabeller
Stora strukturer
Excel i organisationen
In i och ut ur Excel

För dig som…
…behöver lösa specifika och mer avancerade uppgifter, alternativt behöver få en övergripande sammanfattning av Excels möjligheter på högsta användarnivå:

Avancerad kalkylering
Fördjupning diagram
Tvätta data
Från ax till limpa
Automatisera Excel med makron