OM BEGREPPEN

Om begreppen

Önskar ni en utbildning för att höja personalens kunskap och därmed effektivitet?  Är det endast en persons arbete som berörs – då kanske några IT-timmar vid arbetsplatsen är smidigaste lösningen? Eller behöver ni helt enkelt få ett eller flera problem ur världen – är det i så fall lämpligare med en konsult?

Rubrikens tre nyckelord är hämtade från namnet på en mapp i vår egen Outlook. Eftersom kundkontakterna, frågeställningarna och processerna är så pass lika att vi väljer att sortera in mail med dessa ärenden på samma ställe.

För det är ofta i de tidiga samtalen med kunden som Serval IT ser behovens natur – både för stunden och långsiktigt. Så att vi kan hjälpa till och föreslå det optimala upplägget.

Dessa olika arbetsmetoder kan förstås kombineras, och förändras efter processens gång. Det grundläggande är flexibilitet vad gäller problemlösning, ambitionsnivå och resurser.

→ Har ni en avsatt ”pott” för kompetenshöjning ?
→ Är det dags att ge personalstyrkan något extra ?
→ Behöver du nå en spetskompetens för att utveckla företagets Excel-modeller ?
→ Behöver ni i lugn och ro förkovra er, för att ta nästa steg i användandet ?
→ Är ni några som helt enkelt är nyfikna på att vidga vyerna inom MS-Office ?

… då välkomnar vi er till en kurs i IT-utrustade lokaler i Stockholm.

→ Har företaget nyligen uppgraderat till nya programversioner ?
→ Är ni flera som jobbar med gemensamma modeller och delar data ?
→ Upplevs Outlook som den digitala motsvarigheten till att ”skrivbordet bara växer” ?
→ Vill ni leverera ett övertygande budskap med PowerPoint ?

…då fungerar det utmärkt med en anpassad kurs hos er.

→ Har du just tagit över en medarbetares arbetsuppgifter ?
→ Är du småföretagare och behöver få bättre ordning på din IT-vardag ?
→ Har ni enskilda anställda som känner att de inte hänger med vad gäller IT ?

… i så fall föreslår Serval IT att vi börjar med ett coaching-pass vid din arbetsplats.

→ ”Går ni på knäna” av för många eller för tungrodda projekt ?
→ Har ni omorganiserat och vill att flera olika lösningar ska bli enhetliga ?
→ Behöver ni städa upp och tvätta data i gamla Excel-modeller ?

…kontakta oss så diskuterar vi om vi kan hjälpa er med en konsult på plats.