BAKGRUND

Stefan Livstedt, grundare och vd:

De tidiga åren
Jag studerade systemvetenskap vid Stockholms universitet i skarven mellan 1980- och 90-talet. När jag började hette det fortfarande ADB, men mot slutet hade branschen gått över till begreppet IT. Väl färdig med studierna insåg jag att jag tycker datorer är ganska tråkiga! Men människorna och de organisationer dessa verkar i, som blev mer och mer beroende av IT-tekniken, intresserade mig i högre grad.

Det blev därför ett naturligt steg för mig att en bit in på 90-talet inleda min bana inom IT-utbildning (jag hade dessutom erfarenhet som lärarvikarie åren före högskolestudierna). Detta i en tid som innebar ett stort paradigmskifte: stordatordrift för vissa övergick till att ”alla” skulle ha en lokal dator på sitt skrivbord. Programmen utvecklades från textbaserade kommandon till klickbara menyer och symboler. Och runt hörnet väntade Internet…

IT-boomen
Så väldigt många behövde lära sig väldigt mycket, och det från grunden. På den tiden hade dessutom folk tid – det var inte ovanligt med grundkurser i Word, Excel – eller t.o.m. ”lär dig surfa” – på 3-5 dagar. Sådana utbildningar fick ofta inledas med hur man slår på datorn och öppnar ett program, hur man sparar en fil, vad det innebär att dubbelklicka, eller var Ctrl- respektive Enter-knappen sitter.

Uppdragen blev många, och parallellt med detta kunde jag använda den systemvetenskapliga kompetensen för att ta mig an mer tekniska utbildningar inom programmering, databaskonstruktion och nätverk. I takt med att IT-användandet ökar skapas också behov av att fler håller på med avancerade tillämpningar. Webbutveckling är ett bra exempel.

Det är en spännande utmaning att alternera mellan utbildningar på grundläggande användarnivå, och sådana med hög teknisk inriktning. Det ena hjälper definitivt det andra när jag lär ut. I grund och botten handlar teoretisk inlärning om samma sak oavsett nivå: att få det som upplevs abstrakt att bli konkret.

Serval IT grundas
Efter några magra år i början av 2000-talet (ni minns kanske en ”IT-bubbla som sprack!”) tog det fart igen – användandet fortsatte ju bara öka, så behovet att bli effektivare vid sin arbetsplats hade aldrig minskat. Och 2006 grundades Serval IT AB. Inledningsvis fokuserade vi på kurspaket – att för ett förmånligt pris kunna välja bland flera utbildningar på grund- och fortsättningsnivå inom MS Officepaketet.

Vi insåg inte först att nu var det nya förhållanden – folk hade helt enkelt inte tid att vinna tid! Grundkurser på flera dagar var inte längre på modet, man önskade sig oftare genomgångar på högst en dag. Samtidigt började användarna – och deras företag och organisationer – få 10-15 års datorerfarenhet. Man visste mer om vad man behövde, och varför. Kravspeifikationer och önskemål kring utbildningar blev mer konkreta.

Nya sätt att verka
Tiden var mogen för att alternera det traditionella kursformatet – schemalagda dagar i en datasal hos ett utbildningsföretag – med att kursledaren själv kommer ut till en verksamhet och samlar berörda i ett konferensrum med projektor och bärbar utrustning. Kursstrukturen ändras ofta från vanligt material och övningar, till att utgå från kundens egna mallar, modeller och processer. Inte minst gäller detta Excel.

Detta lade grunden för den uppdelning som Serval IT gör, och som beskrivs i Kurs Coaching Konsult.

Vår bransch har helt enkelt behövt anpassas efter nya tider. Från att på 90-talet närmast ha bestämt åt kunderna vad som är ”lätt”, ”mellansvårt” och ”svårt” – och paketerat standardkurser efter det – handlar det numera om att likt Barbapapa omforma sig till respektive kunds typiska behov!

Gamla sanningar
Eftersom för egen del gäller samma sanning fortfarande, som då jag på 90-talet avslutade mina studier på universitetet: det är roligare med användarna än med själva datorerna! Och de traditionella kursformaten kvarstår ofta, inte minst när det handlar om att nyutbilda i programmering och databaser, t.ex. för avancerade Excelanvändare som vill ta nästa steg och göra applikationerna ännu effektivare.

Då slår det mig ofta hur mycket av gamla lärdomar kring ettor och nollor, sådana jag själv började tillskansa mig 1988, som fortfarande fungerar på precis samma sätt. Även om tillämpningarna av idag, för både vanliga och mer avancerade användare, är av ett slag som ingen av oss kunde ana på den tiden.

Då det kallades ADB…

Stefan Livstedt