KURSUTBUD - VBA

VBA står för Visual Basic for Applications, och är ett programmeringsspråk som gör att man kan utveckla Officepaketets program till att utföra mer komplexa uppgifter. ”Saknar du en funktion i det vanliga programmet – bygg den”, kan ses som en sammanfattande slogan.

Även om detta gäller alla de olika programmen, är VBA med rejäl majoritet oftast förknippat med Excel. Av uppdragsförfrågningar till Serval IT kring konsultation eller utbildning inom VBA, utgör Excel 95 %. Säkerligen har detta att göra med att Excel är det program där användandet ser mest behov av att automatisera. De matematiska och tekniska grundförutättningarna för Excelarbete, gör nog också att det ligger närmare till hands.

Dessutom: Excelarbetet befinns oftare i mitten av en komplex process . där data hämtas från externa system, och levereras vidare efter ”mellanlandningen” i Excel. Detta ger att man ifrån det programmets perspektiv ser mer av helheten, och hur processerna kan effektivieras.

En central aspekt inom VBA-programmering är också att man kan aktivera andra program med automatik. Till exempel kan en Wordfil skapas som en rapport, baserad på en uträkning av data i Excel, som programmet med automatik hämtat in från en databas. En slutkläm kan bli att Wordfilen bifogas ett mail via Outlook, till alla epost-adresser på en Excellista.

Men för att nå dit att man kan skapa ovan nämnda, behöver man börja med att skaffa sig rätt kunskaper kring programmering. Med Servals kursutbud inom VBA – med inriktning inom Excel – kan du börja på rätt nivå, med avseende på dina bakgrundskunskaper.

Nedanstående kurser är uppbyggda på tvådagarsmoduler.

VBA-kurser
[PDF-filer, ca 200-500 kb]