KURSUTBUD - OUTLOOK

kursutbud_outlook Outlook är idag ”vardagens fönster”, d.v.s. det användarna på en arbetsplats har – och förväntas ha – öppet hela tiden. Detta skapar ibland stress över vad som hinns och inte hinns med. Rätt nyttjat kan Outlook absolut hjälpa mer än stjälpa.

Till skillnad från de övriga Office-programmen handlar Outlook-användandet inte om att man skapar saker (man sparar ju t.ex. inga egna filer), utan mer om hur man vill ställa in sin arbetsmiljö på ett bekvämt och effektivt sätt: att organisera sina mappar och kontaktlistor, dela kalendrar eller kategorisera och flagga uppgifter.

Därför lämpar sig Outlook betydligt mindre än övriga program för det traditionella kursformatet. Hur en enskild person och dess kollegor gemensamt vill hantera programmet, avgörs bäst på den faktiska arbetsplatsen. Coachingpass är därmed det Serval IT rekommenderar i första hand, gärna kombinerat med en Workshop i grupp.

Outlook-kurser
[PDF-filer, ca 200-500 kb]