KURS

Vi arrangerar en stor mängd kurser (se Kursutbud i menyn) inom Officepaketet och kringliggande kunskapsområden. Vi arbetar med traditionella grundkurser, likaväl som specialkurser med för branschen unika infallsvinklar. Från en halvdag till flera dagar.

Vi skräddarsyr gärna upplägget, och kommer ut på plats hos er i t.ex. ett konferensrum. Eller paketerar det i mer omfattande utbildningsform: i ändamålsenliga datasalar centralt i Stockholm, med tryckt kursmaterial, förkunskapsenkäter och inkluderad lunch.