Mot bättre vetande

Serval IT grundades 2006 och bedriver utbildning och konsultation inom IT – läs gärna mer om företaget under ”Om Serval”

Hjälp!?

Ni behöver bli effektivare…
men hur ska det gå till?

Läs mer om våra förslag i Kurs Coaching Konsult.

Excel

”Excel-modellerna växer som svampar ur jorden”.
Fler och fler efterfrågar kompetenshöjning inom Excel.

Läs mer om vårt utbud av verksamhetsanpassade kurser.

KickStart!

Svårt att bestämma er?
Prova vår KickStart!

Ett par timmar med presentation, workshop och tips & trix.