Mot bättre vetande.

Serval IT grundades 2006 och bedriver utbildning och konsultation inom IT. Läs gärna mer om företaget under "Om oss".
Ni behöver bli effektivare…

men hur ska det gå till?

Läs mer om våra förslag i Kurs Coaching Konsult

”Excel-modellerna växer som svampar ur jorden”.

Fler och fler efterfrågar kompetenshöjning inom Excel.

Läs mer om vårt utbud av verksamhetsanpassade kurser.

Svårt att bestämma er?

Prova vår KickStart!

Ett par timmar med presentation, workshop och tips & trix.

När vi på PRIMA behöver kompetensutveckla våra drygt 700 medarbetare inom IT anlitar vi Serval, som håller halvdagskurser hos oss i Officepaketets olika delar. Vi får hjälp genom hela projektet - med planering, bokningsadministration och genomförande - på ett sätt så att momentens nivåer anpassas efter deltagarnas förutsättningar.

Johanna Eriksson, Verksamhetsutvecklare, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri

© 2016 Serval IT AB