Upplägg och priser

Svårt att bestämma er? Prova vår KickStart:

KickStart innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, för en första träff där vi under 2-3 timmar kombinerar

→Presentation av programmens möjligheter
→Workshop, planeringsmöte
→Svar på frågor, tips & trix

På detta sätt får er organisation en bättre bild av utbud, möjligher – och hur Serval IT arbetar. Och vi får en fördjupad insikt av era behov – och kan bättre föreslå en fortsatt process om det behövs. Bäst fungerar detta i ett konferensrum, där en mindre kontrollgrupp som har insikt i hur ni hittills jobbar med programmen deltar.

Kurser:

→ Kurserna inom Officepaketet är skapade för halvdagar. Inom ett ämne kan de med fördel kombineras två och två till heldagar för samma deltagargrupp. För VBA-programmeringskurser är upplägget skapat för två heldagar per moment.

→ Om Ni önskar att Serval IT kommer till era lokaler – t.ex. i ett konferensrum med projektor där var och en tar med sin PC – kan upplägget skräddarsys i högre grad.

→ Tider för heldagar gäller generellt 09-16, halvdagar 09-12 eller 13-16, om inget annat överenskommes. Servals kursledare är gärna på plats hos er någon halvtimme före utsatt starttid.

Specialinriktningar eller användande av kundens egna exempel i undervisningen kan behöva förberedelsetid, som debiteras per timme enl. offerering i förväg.

Serval bidrar med pedagogiska exempel, övningar och fördjupningsstudier i digital form. Traditionellt kursmaterial kan erbjudas för ett tilläggspris.

Vi tar gärna uppdrag om minst en heldag utanför Stockholm, då med tillägg för rese- och boendeomkostnader.

Av- och ombokning kan ske fram till 48 timmar före genomförande utan kostnad – (borträknat reseomkostnader).

Coaching:

Avser enskild undervisning för en deltagare i taget, vid dennes/dennas arbetsplats. Debiteras per timme.
För en person:
→Erbjuds för kunder i eller strax utanför centrala Stockholm
→Inledande pass om minst två, max fyra timmar
→Fortsatta pass om en till fyra timmar
För personalgrupp:
→Halv- eller heldagar avsätts, med schemalagda entimmespass för var och en. Kan med fördel kombineras med en inledande och/eller avslutande genomgång för hela gruppen i konferensrum.

Konsult:

→Sker med löpande timdebitering efter överenskommelse.

Priser:

exkl. moms, aktuella under 2020:
För kurser gäller priserna när Serval IT kommer ut till er. Önskar ni få en helhetslösning med lokal, lunch, material m.m. – kontakta oss för offert.

Halvdag: 5000 kr
Heldag: 8500 kr
Timpris: 950-1200 kr