Läs vidare om företaget, vår bakgrund och dagsläget under menyn ”Om oss”.